Estem contractat!

Ep! Des de SuperCoop Manresa estem a punt d’obrir portes i iniciem un procés de selecció per donar suport a què el supermercat funcioni en el dia a dia.
En aquests moments s’han definit dos perfils necessaris:

  • Responsable de botiga i magatzem
  • Responsable de botiga i secretaria

La selecció i la contractació d’aquestes persones l’estem fent amb l’acompanyament del CIO (Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació de l’ajuntament de Manresa). El CIO posa a l’abast el Programa 30 Plus que ens permetrà optar a una subvenció a la contractació durant 6 mesos.

Per tant és necessari que els candidats compleixin els següents requisits:

  • Ser majors de 30 anys
  • Ser resident al Bages
  • Estar inscrits a l’ATUR

 

Responsable de botiga i magatzem

Horari: matins

Tasques i funcions:
– gestionar comandes
– organitzar i fer manteniment del magatzem i la cambra frigorífica
– fer el seguiment dels estocs
– informar, atendre i donar suport als socis de SUPERCOOP quan vénen a comprar i/o estan de voluntaris
– vetllar per l’ordre i la neteja del local

Competències professionals:
– adaptabilitat: capacitat de cercar i aplicar respostes àgils i eficaces
– comunicació: capacitat d’interaccionar de manera cordial amb tots els socis de la cooperativa
– disposició a l’aprenentatge: actitud positiva davant els canvis, donat que el projecte està en una fase inicial i cal un procés d’aprenentatge col·lectiu
– identificació: capacitat de comprendre la globalitat del projecte des de les seves funcions
– autonomia: capacitat d’anticipar-se a les situacions, ser propositiu i prendre decisions
– organització: tenir clares les funcions, amb una actitud transversal i col·laborativa
– TIC: capacitat d’aprendre i utilitzar les eines informàtiques de gestió de l’empresa

Responsable de botiga i Secretaria

Horari: tardes

Tasques i funcions:
– tasques auxiliars de facturació, comptabilitat, nòmines i impostos.
– suport a les tasques derivades de les obligacions registrals i documentació social de la cooperativa.
– vetllar per correcte estat dels arxius (telemàtics i paper) de la cooperativa.
– informar, atendre i donar suport als socis de SUPERCOOP quan vénen a comprar i/o estan de voluntaris.

Competències professionals:
– adaptabilitat: capacitat de cercar i aplicar respostes àgils i eficaces
– comunicació: capacitat d’interaccionar de manera cordial amb tots els socis de la cooperativa
– disposició a l’aprenentatge: actitud positiva davant els canvis, donat que el projecte està en una fase inicial i cal un procés d’aprenentatge col·lectiu
– identificació: capacitat de comprendre la globalitat del projecte des de les seves funcions
– autonomia: capacitat d’anticipar-se a les situacions, ser propositiu i prendre decisions
– organització: tenir clares les funcions, amb una actitud transversal i col·laborativa
– TIC: capacitat d’aprendre i utilitzar les eines informàtiques de gestió de l’empresa.

Si t’interessa i creus que podries encaixar en algun dels dos perfils has de:

  • Envia el teu CV al correu: coordinacio@supercoopmanresa.cat