La gerència del supermercat, a càrrec de la Judith Saus

La Judith Saus assumeix les tasques de gerència de la botiga des de mitjan any passat. Implicada amb el projecte de supermercat cooperatiu des del principi reivindica que “Supercoop és un projecte únic i diferent amb voluntat transformadora i amb un impacte per al territori”. La Judith va ser una de les sòcies fundadores del projecte i va preparar el pla d’empresa inicial i l’estudi de viabilitat. Actualment dedica 8 hores a la setmana a les tasques de gerència i també està implicada en les tasques de voluntariat de la botiga. En paral·lel, forma part del Consell Rector i és la tresorera del supermercat.

 

Pel que fa al seu dia a dia, “destaco les tasques relacionades amb el control econòmic i financer de la botiga, la gestió del personal, la coordinació de l’àrea de comunicació i també fixar les línies estratègiques del supermercat”. Afegeix que “la feina m’encanta i el projecte és molt especial, treballem per aconseguir els objectius fixats”, apunta.

 

Enllaç

La Judith explica que “també faig d’enllaç i coordino a totes les persones voluntàries dels diferents cercles, soc una mica el nexe d’unió i vetllo perquè tothom remi en la mateixa direcció”. En paral·lel, també assumeix les tasques de portaveu i de representant de la botiga.