La Laura Escalé és clau en la nostra relació amb els petits productors i productores

La Laura Escalé fa una feina importantíssima a la botiga des del magatzem de Mengem Bages. Ella és la figura clau que ens permet mantenir una relació directa amb la majoria de petits productors i productores amb què treballem des de Supercoop. La Laura assegura que “la meva obsessió és fer visibles els petits pagesos i pageses que són protagonistes a la botiga amb un producte que és de gran qualitat i que cal preservar”. La Laura Escalé assumeix les tasques de coordinació i relació amb la majoria dels nostres proveïdors i proveïdores i s’ocupa de les feines relacionades amb les compres, la programació de les comandes i la recerca de nous productes.

 

Feina feta en un moment clau

En paral·lel, Mengem Bages s’ocupa de l’emmagatzematge i la recepció de molts d’aquests productes frescos i la logística amb un o dos viatges diaris a la botiga per entregar tot el producte. Durant els darrers sis mesos de 2022, en què hem reestructurat el supermercat, des de Mengem Bages es va fer una feina de suport més extensa basada en l’endreça de tots els processos de compra, el traspàs de productes al nou programa de gestió i tot l’estudi de marges compensats al nou sistema informàtic, la seva implementació, suport a la botiga i inventaris. Les persones que han col·laborat han estat la Isa, la Mònica, el Jordi i la mateixa Laura.

 

El supermercat, canal important

Escalé explica que “el supermercat acaba essent un dels canals de distribució estables per a alguns d’aquests petits productors i productores que venen una part important de la producció a la botiga”. Reivindica que “a Supercoop tenim una oferta molt àmplia servida directament per als productors i productores amb qui tenim confiança, un fet que assegura que amb la nostra compra ajudem directament no només als pagesos i pageses sinó que també aconseguim impactar al territori. Aquest és un dels grans valors del nostre supermercat”.