Les finances del SuperCoop

Després que l’ajuntament ens adjudiqués el local al Mercat Puigmercadal el mes de juny, ara entrem en una nova fase en què caldrà arremangar-nos: hem d’adequar l’espai i comprar prestatges, maquinària, ordinadors, etc. Abans, és clar, caldrà acabar d’obtenir el finançament necessari.

Per això, ens ha semblat interessant apropar-nos al cercle de finances per tal que ens expliquin la situació actual: quants diners necessitem i com els pensem aconseguir.

En quin punt financer es troba el Supercoop avui dia, setembre del 2020?

Actualment tenim un capital social de 32.500 € i som 557 sòcies, però n’hauríem d’arribar a 700 per poder engegar el projecte.

Quants diners es necessiten per dur a terme el projecte, a part dels 50 € d’aportació de cada sòcia?

Segons el pla d’empresa que hem elaborat, es necessiten uns 250.000 € i, d’aquests, la nostra previsió és aconseguir-ne 50.000 de capital social. Per a la resta, demanarem un préstec.

Què vol dir capital social?

El capital social són els fons propis de què gaudeix el projecte i, per tant, la garantia directa per poder funcionar. El préstec, en canvi, són els fons aliens, els que s’han de tornar.

 Per què necessitem 255.000 € per dur a terme el projecte?

Hi ha diverses despeses que necessitem cobrir amb aquesta quantitat de diners. Una, la principal, i en què ens gastarem més diners, és l’adequació del local, la qual cosa implica demanar una llicència i comprar tota la maquinària i les estanteries que necessitarem. Aquí se’ns hi anirà un 60-70% del pressupost. Una altra part d’aquest pressupost anirà destinada a la informàtica, sobretot al programari. També necessitem fons per a la comunicació, per fer esdeveniments i per als treballadors. Finalment, també hi ha una part molt important, al voltant d’uns 40.000 €, que anirà destinada a la primera compra, per omplir tot el supermercat. Tot aquest conjunt de despeses sumaran uns 255.000 €, que necessitarem per fer aquesta primera inversió d’obertura del supermercat.

Com els volem aconseguir?

Hi ha diferents maneres d’aconseguir aquest capital. Per començar, necessitem les aportacions de les sòcies (50 € per cap), que sumarien 50.000 €. Amb les 700 sòcies que pretenem aconseguir, però, no s’arriba a aquesta quantitat. Per això els demanarem una aportació afegida de l’import que elles decideixin per incrementar aquest capital social. Serà una aportació de capital de les sòcies.

L’altra part que necessitem de finançament equival a 200.000 € aproximadament, que els demanarem a dues entitats cooperatives: Fiare i Coop 57. Per poder demanar aquest préstec, necessitarem l’aval mancomunat d’algunes sòcies. Evidentment, les sòcies hi hauran posat una part de capital, però n’hi haurà una altra que l’hem de garantir per tal que aquestes entitats ens prestin el finançament.

Què és un aval mancomunat?

L’aval de les sòcies és un document que poden signar per un import a partir de 500 €, per respondre, si fos el cas, i com a màxim per l’import del document signat, davant l’entitat de crèdit, de la solvència econòmica del projecte. És a dir, és la garantia que donem a Fiare i Coop57 que, en el cas que el projecte fes fallida, hi hauria una base econòmica al darrere que permetria tornar el préstec. Aquests diners no s’han de lliurar enlloc, tan sols es necessita el compromís de les sòcies que, de manera voluntària, vulguin signar aquests avals. Com més persones hi participin, per a l’entitat financera també són més persones que estan donant garantia que el projecte té un futur i una voluntat de tirar endavant.

Només les sòcies de Supercoop poden avalar el projecte?

No, poden avalar-lo les sòcies i les que no ho són.

Quins terminis tenim?

En aquests moments s’està duent a terme el pla de negoci, segons el qual aquest mes de setembre hem d’anar a negociar amb els bancs. Per tant, ens és molt important arribar al mínim de 50.000 € d’aquest capital social.

A partir de l’octubre hem de treballar per aconseguir tots els avals mancomunats perquè ens puguin concedir el crèdit. A partir del moment en què tinguem el crèdit, hem de començar a generar totes les despeses importants que tenim a l’hora d’obrir el supermercat.

 

I TU, JA ETS SÒCIA DE SUPERCOOP?

EN NECESSITEM MOLTES COM TU PER TIRAR ENDAVANT! ENS HI AJUDES?

 

 


Text: Marina Casas

Foto:  Karolina GrabowskaPexels