Preus justos tot l’any

Heu de saber que els preus que oferim són justos i amb els marges més reduïts possibles amb un doble objectiu. Per una banda, pagar el preu just a productors i productores i, per l’altra, vetllar per la viabilitat del supermercat. Les grans cadenes de distribució fan promocions agressives contínues perquè tenen uns marges molt més alts. En canvi, per a nosaltres és un problema haver de fer promocions extraordinàries.