Primera assemblea de sòcies

Des del consell rector de SuperCoop Manresa es convoca la primera Assemblea General Ordinària de sòcies per al 22 de novembre.
S’ha acordat dur-la a terme per videoconferència i s’adoptaran els acords virtualment.

S’ha pres aquesta mesura per complir amb les recomanacions sanitàries per pal·liar els efectes de la pandèmia generada per la COVID-19.

L’assemblea es celebrarà diumenge 22 de novembre a les 17:00 h en primera convocatòria i a les 17:15 h en segona, mitjançant una plataforma de videoconferències.

 

Inscripcions i votació a l’assemblea

Totes les sòcies esteu convidades a inscriure-us a l’assemblea, que es transmetrà per videoconferència mitjançant la plataforma Zoom.
T’hi pots inscriure a través d’aquest formulari abans de divendres 20 de novembre.

Si no pots participar a l’assemblea i vols delegar el teu vot a una altra persona, pots fer-ho. Cal que t’inscriguis igualment, i en el formulari podràs indicar que no pots assistir, així com les dades de la persona en qui delegues.

 

Ordre del dia

1. Benvinguda. Funcionament de l’assemblea. Lectura de l’ordre del dia.

2.Comunicació del nombre de vots presents i nombre de vots representats.

3. Elecció de les interventores d’acta – 2 persones.

4. Presentació i aprovació, si escau, dels comptes anuals de l’exercici 2019.

5. Presentació i aprovació, si escau, de la proposta d’admissió d’aportacions voluntàries al capital social.

Presentació i aprovació, si escau, de la incorporació com a socis a Coop57 i Fiare Banca Ètica.

6. Estat de la qüestió

— Què hem fet fins ara (gener 20/novembre 20)
— Què tenim pendent (novembre 20/obertura)

7. Precs i preguntes

8. Cloenda

 

Com accedir-hi

L’assemblea es farà de forma virtual, en format de videoconferència.

Farem servir la plataforma Zoom.

Un cop t’hagis inscrit, rebràs un correu amb les dades d’accés.

 

Documentació

Seguidament podràs trobar els documents que tractarem a l’assemblea i altres informacions d’interès.